Gotta Be Young


Nothing to do again
Such a boring day
Sweet FA, what a day
It's bugging me

It's the same all the time
I'm just wasting life
Me and you, feel so blue
We gotta get away

Chorus:
I don't wanna be no middle-aged major
I don't wanna be no middle-aged mod
Gotta be young now!
I don't wanna be no middle-aged major
I don't wanna be no middle-aged mod
Gotta be young now!

Tell me it's not real
Change the way I feel
Get away, I wanna stay
It's killing me

(Repeat Chorus)

Gotta be young!
Yeah, I gotta be young now
Gotta be young!
Gotta be young, alright!Captcha
Liedje Skrewdriver Gotta Be Young is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gotta Be Youngmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Skrewdriver Gotta Be Young downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gotta Be Young in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.