Songtekst van Sleater Kinney: What If I Was Right?

What If I Was Right?


You tell me not to worry
About the simple fact i'm dead
It'll go away by morning
It's the usual twisting turning cold and clammy hands
There's no place to go from here

What if i was right?
I've been waiting here
My life
What if i was right?
My worst fears are finally alive

I could quit my place, man, get no rest
Run through fields of glory
My heart and worry run together in me faithfully
Find the roots in everything

What if i was wrong?
Give up everything even my song
What if i was wrong?
Broke my indesicion
Broke it all along

All along (inside) i was ready for it (i was ready)
All along (outide) i was waiting for it (i was ready)
All along, i was ready for it (all along i was ready)
All along, i was waiting for it (all this time i was ready)

Don't call this the end
I'm prepared to take a seperate way
Just a final test
I knew it was coming, i knew all alongCaptcha
Liedje Sleater Kinney What If I Was Right? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What If I Was Right?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater Kinney What If I Was Right? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What If I Was Right? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.