Songtekst van Sleater-Kinney: All Hands On The Bad One

All Hands On The Bad One


You can't get to heaven in a silver spoon
You can polish everything
except for the mark on you

Come be the first in line
To shake the hand of mine
(They call you out and up)

All Hands on the Bad One
We would be no better

You Can't get to heaven in your Sunday best
When the night before they were calling it
your cocktail dress

You can't get to heaven with a three chord song
They called you a sinner
but the people want to sing alongCaptcha
Liedje Sleater-Kinney All Hands On The Bad One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Hands On The Bad Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney All Hands On The Bad One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Hands On The Bad One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.