Buy Her Candy


hey don't you wanna
run and call her name
if i buy her candy
will she know who i am
she's famous
she's the best
cannot lay
my heart to rest
she is selfish
she is kind
no one can say
she is mine
like water like spring
fickle fancy fickle girl
rain down from the sky
when i need you the mostCaptcha
Liedje Sleater-Kinney Buy Her Candy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Buy Her Candymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney Buy Her Candy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Buy Her Candy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.