Little Babies


i'm the water i'm the dishes i'm the soap
i will comfort make you clean help you cope
when you're tired feeling helpless
come inside i am the shelter
and then when you're feeling better i'll watch you go

dum dum dee dee dee dum dum dee dum do
all the little babies go oh oh i want to
dum dum dee dee dee dum dum dee dum yeah
rock the little babies with one two three four

are you hungry did you eat before the show
i peeled potatoes set the table washed the floor
i know the others treat you rough
and when you know you've had enough
you'll come and see me cos you know
i'm always here

mother's little helperCaptcha
Liedje Sleater-Kinney Little Babies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Babiesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney Little Babies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Babies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.