Turn It On


don't say the word
if you don't want it done
don't tell me your name
if you don't want it sung
don't come any closer
that's good enough
don't go away
can't stand the thought

it's too warm
inside your hands
it's too hard
it's too good
it's just tht when you touched me
i could not stand up
i fell into
i fell down

why can't you tell me
is it worth a fight
do i sound crazy
well i just might
why do your words
have to ring so false
why do your eyes
have to change so muchCaptcha
Liedje Sleater-Kinney Turn It On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Turn It Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney Turn It On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Turn It On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.