Raging Sea


Sometimes the journey makes you weary
Feels like a long winding road
Sometimes this life can lose it's meaning
But you might be surprised to find some hope

Maybe you're wondering where love is
You may feel it's far away from here
Maybe you're wondering where I am
But you might be surprised to find I'm near

~*~*~Chrous~*~*~
And when you're life is tossed and turning
And you are on the raging sea
I'll come and pull you from the water
Then you will know that you are free

So if you're stumbling through the valley
Or if you're tempted to give up the fight
Reach out your hand and I will lead you
I will be your strong arm in the night

Chorus-2 times

I'll come and pull you from the water
Then you will know that you are freeCaptcha
Liedje Smith Michael W Raging Sea is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Raging Seamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Smith Michael W Raging Sea downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Raging Sea in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.