Better The Devil You Know


(Dean Collinson / Red)

It's better the devil, devil, yeah, yeah, yeah
It's better the devil, devil, yeah, yeah, yeah

Baby, don't do things that make me blue
You know my love is always true
Baby, don't do things that make me cry
I just can't seem to sleep at night

You know I love him every day
It breaks my heart when he goes away

Better the devil you know than the devil you don't
I'll give you my heart and my soul if you give me your love
Better the devil you know than the devil you don't

I tell him that I love him most every day
I'm out of my head, I don't know what to say
He never plays around like the other guys do
He's got the key to my heart and my love is true

You know I love him every day
It breaks my heart when he goes away

Better the devil you know than the devil you don't
I'll give you my heart and my soul if you give me your love

Oh no, don't tell me lies boy
Oh no, don't make me cry
Oh no, don't tell me lies boy
Oh no, don't say goodbye

Better the devil, better the devil
Better the devil you know than the devil you don't

You know I love him every day
It breaks my heart when he goes away, when he goes away

Better the devil you know than the devil you don't
I'll give you my heart and my soul if you give me your love

Better the devil you know than the devil you don't
I'll give you my heart and my soul if you give me your loveCaptcha
Liedje Sonia Better The Devil You Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Better The Devil You Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sonia Better The Devil You Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Better The Devil You Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.