I Have Come To Worship


Many mighty rivers I have crossed
Many barren deserts have I seen
And still my heart beats strong
For You, Oh Lord
For You have been my shelter
I all of my need

I have come to worship you
Oh, and I have come to worship you

A willing soul and a thankful heart
To find a holy passion just for You
And turn away from the things
That break your heart
And live a life of sacrifice
Just for You

For only You are worthy
Only You are worthy
Only You are worthy
Of the praise this heart bringsCaptcha
Liedje Sonicflood I Have Come To Worship is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Have Come To Worshipmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sonicflood I Have Come To Worship downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Have Come To Worship in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.