Down On Up To Me


He's a stranger to authority, welcome to the minority
It's not someplace you have to go, it's not something you have to know
Don't do this, don't touch that Hey, draw the line
I'll speak my mind, maybe I'll wait for another time
Sometimes you get close to those who wait,
Sometimes it makes you hesitate
Some folks find more humanity, some folks find more than sanity
Don't do this, don't do that, don't try this, don't do that,
Don't try this, don't touch that Hey, do it for the last time
By the weight of the world coming down, down on, down on up to me
Down on up to me, wait for another time
When you look down on me, I get so uppity,
Starting my own army, just me and my friends, said you better get ready Hahaha
Coming down, down on, down on up to me, down on up to me
Coming down, down on, down on up to me, down on up to
Though it might just come down to trust,
It sometimes just comes down to lust, that's just one person's point of viewCaptcha
Liedje Soul Asylum Down On Up To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Down On Up To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Soul Asylum Down On Up To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Down On Up To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.