Keep It Up


I'm down here waiting on a shattered heart
I'm gonna put it back together if it tears me apart
If I can keep it up If I can keep it up
I been complaining like a broken record
Gonna get what I want, if it takes forever
If I can keep it up If I can keep it up
Though the rain weighs down your wings
Still the caged bird's got to sing
Singing "Na na na na na na na na na"
I know it seem funny, try to understand
It's just that things don't always go the way you plan
Still you keep it up Still you keep it up
Nothing in the world's gonna keep me down
I'm just a holding out, and just a hanging around
Trying to keep it up Just to keep it up
Though the rain weighs down your wings
Still the caged bird's got to sing
Singing "Na na na na na na na na na"
Keep it up Keep it up
A seven forty-seven's gonna take us away
Take us up to heaven, gonna be okay
If we can keep it up If we can keep it up
Though the rain weighs down your wingsCaptcha
Liedje Soul Asylum Keep It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Soul Asylum Keep It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.