Misery


They say misery loves company
We could start a company
And make misery, Frustrated Incorporated
I know just what you need
I might just have the thing
I know what you'd pay to see

Put me out of my misery
I'd do it for you, Would you do it for me?
We will always be busy, making misery

We could build a factory, and make misery
We'll create the cure, we made the disease
Frustrated Incorporated, Frustrated Incorporated

I know just what you need
I might just have the thing
I know what you'd pay to feel

Put me out of my misery
Suicide kings and drama queens
Forever after happily making misery

Did you satisfy your greed, get what you need
Was it only envy, so empty

Frustrated incorporated

I'd do it for you, would you do it for me?Captcha
Liedje Soul Asylum Misery is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Miserymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Soul Asylum Misery downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Misery in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.