Songtekst van Southside Johnny & the Asbury Jukes: Captured

Captured


(B Rush)

Lying here on the ground
Warm winds are all wrapped around
Lighter than the softest feather
But holding us so tight together

Lots of room on this mountain top
Don't need much just one spot
We'll be here lying in it
Every day, hour, minute

Captured
We will always stay
In love forever
Captured
Time can never take away
A love forever
Captured
We will always stay
In love forever
Captured
Time can never take away
What is ours forever

We were free but we escaped
Empty life and lonely landscape
Freedom really has its limits
When there's no one sharing in it
Lots of space on this mountain top
Lots of room and lots of spots
Not too many others around
Who know the best way to be found is

Captured
We will always stay
In love forever
Captured
Time can never take away
A love forever
Captured
We will always stay
In love forever
Captured
Time can never take away
What is ours forever

Lying here on the ground
Warm winds are all wrapped around
We'll be here lying in it
Every day, hour, minute

Captured
We will always stay
In love forever
Captured
Time can never take away
A love forever
Captured
We will always stay
In love forever
Captured
Time can never take away
What is ours forever

Captured, we'll be captured
Oh, baby, captured
Time can never take away
A love forever
Captured, we'll be captured
Oh, baby, captured
Time can never take away
What is ours forever

Dangerous Music ASCAPCaptcha
Liedje Southside Johnny & the Asbury Jukes Captured is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Capturedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Southside Johnny & the Asbury Jukes Captured downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Captured in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.