All Babes Are Wolves


Come on babe, I've never needed you so bad
You were born on a full moon, but baby,
I'm the only one howlin'
I was born on a bad moon

Oh Babe, I would die for you
Oh Babe, I will never stray
Oh Babe, I would die for you
Oh Babe, I will never leave

Come on Babe, I never knew that you needed me
I was born on the wrong side,
The wrong side of everything
Knives in the kitchen, sheets on the bed
It's just another distraction from the love we have

Oh Babe, I would die for you
Oh Babe, I will never stray
Oh Babe, I would die for you
Oh Babe, I will never leave

I've been born inside of deus/divusCaptcha
Liedje Spinnerette All Babes Are Wolves is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All Babes Are Wolvesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Spinnerette All Babes Are Wolves downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All Babes Are Wolves in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.