Cupid


Cupid, don't you know that, that it's over?
Cupid pulls the arrow, shoots it forward
Cupid's armed for God a faithful soldier away

I want to I want to leave here

Cupid's a heartless angel with a cruel composure, oh yes
Cupid's fight with me as battles ancient
Cupid don't you know that, that it's over

I want to I want to leave here

Don't say that you aim to please,
Don't say that you love love
What's done is done, when it comes to meCaptcha
Liedje Spinnerette Cupid is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cupidmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Spinnerette Cupid downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cupid in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.