Voodoo


Head filled up with air
It's obvious you love the skin you wear
I need to lie down, need some air
Messing and mussing your tie-dyed hair

You're making a big mistake, Mister
I remember, I'm not telling, tales

Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Hah
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Hah

Here I am, tied to a chair
Explain it all how did I get there,
Lights are off and curtains drawn
Hurry, stop right there

You're making a big mistake, Mister
I remember, I'm not telling, tales

Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Hah
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Hah

What are we gonna do?
Call the doctor?
Call the Police?
Call the Airliners?
Call the The Deep Sea Diver?

(Whose gonna vix that, that, that voodoo?

Whose gonna vix that, that, that voodoo?)

Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Ha
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Whose gonna vix that, that, that voodoo?
Ha

I can't remember, my heads full of airCaptcha
Liedje Spiral Beach Voodoo is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Voodoomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Spiral Beach Voodoo downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Voodoo in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.