Ice Machine


Running through my head secretly
Shout at the boys in the factory
I'll ring you on the telephone silently
Like blood, like the wine in the darkroom sea

A letter, once composed
Seven years long and as tall as a tree
Reading on the wall
Efficient, efficiency

Resurrect, as a feeling
on my window, of a past reunion
A vision of a picture
like the city and the air we breathe

She stood beside me once again
I knew her face
We met before, in the street
recalling all the children dancing at our feet
Their dancing feetCaptcha
Liedje S.P.O.C.K Ice Machine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ice Machinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S.P.O.C.K Ice Machine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ice Machine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.