Tangled Up In You


You're My World
The Shelter From The Rain
You're The Pills
That Take Away My Pain
You're The Light
That Helps Me Find My Way
You're The Words
When I Have Nothing To Say

And In This World
Where Nothing Else Is True
Here I am
Still Tangled Up In You
I'm Still Tangled Up In You
Still Tangled Up In You

You're The Fire
That Warms Me When I'm Cold
You're The Hand
I Have To Hold As I Grow Old
You're The Shore
When I am Lost At Sea
You're The Only Thing
That I Like About Me

And In This World
Where Nothing Else Is True
Here I am
Still Tangled Up In You
I'm Still Tangled Up In You

How Long Has It Been
Since This Storyline Began
And I Hope It Never Ends
And Goes Like This Forever

In This World
Where Nothing Else Is True
Here I am
Still Tangled Up In You
Tangled Up In You
I'm Still Tangled Up In You
Still Tangled Up In YouCaptcha
Liedje Staind Tangled Up In You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tangled Up In Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Staind Tangled Up In You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tangled Up In You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.