Songtekst van Static-X: I Want To Fucking Break It

I Want To Fucking Break It


This one's for the assholes,
This one's for the freaks,
This one's for the stupid fuckers
Trying to keep me incomplete

They can't take me outside,
They can't take me down,
They can't take my thoughts 'cause
I will smash their face into the ground

I want fucking to break it

Feel this anger building,
Feel this blow your mind,
Feel this break the silence
I can't keep my hate pent up inside

They can't take me outside,
They can't take me down,
They can't take my thoughts 'cause
I will smash their face into the ground

I want fucking to break it
I want to crush you from the inside,
I got no time to fake it,
I got no time to waste with your kind

Ohh!

Take this for the last time,
Take this for release,
This one's for my enemies,
You know who you are,
Fuck off, please

I want fucking to break it, (5x)Captcha
Liedje Static-X I Want To Fucking Break It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want To Fucking Break Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Static-X I Want To Fucking Break It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want To Fucking Break It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.