Songtekst van Steps: It's The Way You Make Me Feel

It's The Way You Make Me Feel


It's the things that you do
So physical
It's the things that you say
So flammable
You know I can't resist
Boy it's such a shame
Do you belong to another
I don't wanna hurt nobody
But my heart just can't hold back

It's the way you make me feel
The way that you make me feel
Spinning my world around
Tell me how can I walk away
I don't care what they say
I'm loving you anyway
It's the way you make me feel

I'm gonna to make you mine
It's not impossible
Got to let you know
I'm irresistible
Baby can't you see
You're the one for me
But you belong to another
I don't wanna hurt nobody
But my heart just can't hold back

It's the way you make me feel
The way that you make me feel
Spinning my world around
Tell me how can I walk away
I don't care what they say
I'm loving you anyway
It's the way you make me feel

When I look into your eyes
Everytime you smile at me
Oh I go weak inside
Baby I just can't hide my love

It's the way you make me feel
The way that you make me feel
Spinning my world around
Tell me how can I walk away
I don't care what they say
I'm loving you anyway
It's the way you make me feelCaptcha
Liedje Steps It's The Way You Make Me Feel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's The Way You Make Me Feelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Steps It's The Way You Make Me Feel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's The Way You Make Me Feel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.