Stomp


Thank God for the weekend,
Now is the time,
For feeling alright,
Come and taste the spice of life,

Tonight nothing matters,
Come and feel the groove,
Let it into you,
You know what you've gotta do,

Every Friday when my work is done now,
I get my party on,
I call a few friends of mine,
Make sure I'm looking fine,
I know we're gonna have a real good time, yeah,

Everybody clap your hands,
Get up and dance,
We're gonna stomp all night now,
Everybody move your feet,
Get up and feel the beat,
We're gonna stomp all night now,

All I need is the music,
To get me high,
Feeling so alive,
Leaving all my cares behind,
Keep doing your own thing,
And I'll keep doing mine,
Dancing through the night,
This where I feel alright,

Every Friday when my work is done now,
I get my party on,
I call a few friends of mine,
Make sure I'm looking fine,
I know we're gonna have a real good time, yeah,

Everybody clap your hands,
Get up and dance,
We're gonna stomp all night now,
Everybody move your feet,
Get up and feel the beat,
We're gonna stomp all night now,

Thank God for the weekend,
Cos now is the time,
All I need is the music,
To get me high,

Everybody, everybody,
We're gonna, we're gonna,
Stomp all night now,

Everybody clap your hands and get up and dance
We're gonna stomp, stomp, stomp, stomp, stomp, stomp all night now!Captcha
Liedje Steps Stomp is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stompmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Steps Stomp downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stomp in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.