Tragedy


Here at night
In a lost and lonely part of town
Held in time
In a wad of tears I slowly drown
Going home
I just can't make it all alone
I really should be holding you
holding you , loving you
Loving you

Tragedy
When the feelings gone
And you can't go on it's
Tragedy
When the morning cries
And you don't know why , it's
Hard to bear
With no-one to love you
Your going nowhere
Tragedy

When you lose control
And you got no soul , it's
Tragedy
When the morning cries
And you don't know why , it's
Hard to bear
With no-one beside you
Your goin' nowhere

Night and day
There's a burnin' down
inside of me
Burnin' love
With a yearning that won't
Let me be
Down I go
And I just can't take it all alone
I really should be holding you
Holding you , loving you
Loving you

Tragedy
When the feelings gone
And you can't go on it's
Tragedy
When the morning cries
And you don't know why , it's
Hard to bear
With no-one to love you
Your going nowhere

Tragedy
When you lose control
And you got no soul , it's
Tragedy
When the morning cries
And you don't know why , it's
Hard to bear
With no-one beside you
Your goin' nowhere

Tragedy
When the feelings gone
And you can't go on it's
Tragedy
When the morning cries
And you don't know why , it's
Hard to bear
With no-one to love you
Your going nowhere

Tragedy
When you lose control
And you got no soul , it's
Tragedy
When the morning cries
And your heart just dies
Hard to bear
With no-one beside you
Your goin' nowhereCaptcha
Liedje Steps Tragedy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tragedymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Steps Tragedy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tragedy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.