Barock-Plastik


romance
promise des l'enfance
je vis dans l'esperance de rencontrer un beau garcon
evidemment l'epouser
d'acheter une maison
baiser pour l'eternite
romance
dans toute son arrogance
a ses exigeances
rentrer dans l'intimite
heritiere d'un monde vaste
heurtez-la l'humanite
l'heure de faire tomber les masquesCaptcha
Liedje Stereolab Barock-Plastik is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Barock-Plastikmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stereolab Barock-Plastik downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Barock-Plastik in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.