Pig


Seweeee!!!

Why try to hide?
Runnin' ain't about to gonna do anything for you my little one

Oh they try to get inside of me, why do they bother anyway?
We mustn't worry, anything

Tell me what you see, pig, are they here?
I'll rip and slaughter he who takes my pig from me

Chorus:
Here little piggy go, pig! Live in muck, I love my pig!
Those filthy little lovers, piggy pigs! Liberate! See my big panic!

Sicker than I've ever been, when I see myself inside of you
But, I love you, my crude flesh, stain my tongue with your mess
Suckle, suckle, oh, gross, it's the roast

(chorus)

(Solo)

I'll save you!Captcha
Liedje Steve Vai Pig is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pigmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Steve Vai Pig downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pig in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.