Call My Name


The way I feel
Whenever I think about you
May be just a fantasy

But when you're near
The look in your eyes can tell me
May be just my destiny

And I can't hide it anymore
The way you make me feel inside
The reason why I'm here tonight
Is just to tell you girl

(CHORUS)

If you need me to touch and to hold you
Baby call my name
If you want me to say that I love you
Baby call my name
(REPEAT)

You tell me now
That you talk, but I never listen
May be just a mystery

I hear them say
That the distance can bring us closer
May be just reality

And I can't hide it anymore
The way you make me feel inside
The reason why I'm here tonight
Is just to tell you girl

(CHORUS)

If you need me to touch and to hold you
Baby call my name
If you want me to say that I love you
Baby call my name
(REPEATCaptcha
Liedje Stevie B. Call My Name is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Call My Namemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stevie B. Call My Name downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Call My Name in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.