Strange Things Happen


Strange things happen to a man on the road
Strange things happen to a man who's alone
Doesn't matter where you come from
Doesn't matter where you wanna go
Doesn't matter if you're on your way home
Doesn't matter who you know
Strange things happen to a man on the road
Strange things happen to a man who's alone

Back home you gotta solid life
That life don't mean a thing out here
Back home you gotta loving wife
She can't hear you calling out here

Strange things happen
Strange things happen
Strange things happen that you never heard about at home

Doesn't matter where you come from
Doesn't matter where you wanna go
Doesn't matter if you're on your way home
Doesn't matter who you know
Strange things happen to a man on the road
Strange things happen to a man who's alone

Strange things happen
Strange things happen
Strange things happen that they never told about at homeCaptcha
Liedje Sting Strange Things Happen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Strange Things Happenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sting Strange Things Happen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Strange Things Happen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.