Songtekst van Stonewall Jackson: Blues Plus Booze

Blues Plus Booze


Just last night my love said she was leaving I sat right there and cried until the dawn
Then booze was added to the pain and heartbreak
The combination keep the trouble from then on
Blues plus booze means I lose not a right combination for anyone to choose
Nobody knows the feeling till he's been in my shoes blues plus booze means I lose
[ piano ]
Tonight I'm fast forgetting how she left me
But tomorrow pain will come on twice as strong
I order stronger booze and loud music like I'm happy for tonight but not for long
Blues plus booze means I loseCaptcha
Liedje Stonewall Jackson Blues Plus Booze is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blues Plus Boozemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stonewall Jackson Blues Plus Booze downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blues Plus Booze in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.