Shine On Silver Sun


Once I sat upon a hill
To watch the world go by
My friend the young magician
Had forbidden me to cry
But I was the comedian
With the laughs in short supply

Shine on silver sun
Shine on everyone
Shine on silver sun
Shine on

The sunlight filtered softly
Through the pale and watery sky
To catch the mirrored salmon
As it rose to take the fly
The flowers on the riverbank
Were left alone to die

The church bells sounded midnight
As I rose to say goodbye
And a solitary tear
Fell from the corner of my eyeCaptcha
Liedje Strawbs Shine On Silver Sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shine On Silver Sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Strawbs Shine On Silver Sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shine On Silver Sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.