The Journey's End


The signpost stands where the crossways meet
There's but one road to the journey's end
The wanderer bent with his heavy load
Is waiting for a friend

The sun sinks slowly behind the hill
The dead leaves lie where the wind has blown
Likewise he who has travelled far
Must find his way alone

And as he leaves so the signpost turns
To point the way to the journey's end
The old grey man with his heavy load
No longer needs a friendCaptcha
Liedje Strawbs The Journey's End is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Journey's Endmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Strawbs The Journey's End downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Journey's End in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.