Dreams For You


I can hear him preach
I can hear the words
I see his tears
I feel his hurts

And I know that he tried
I know that he did
I know that he loved

One Sunday morning
Daddy preached about dreams
He preached about you
He preached about me
And I remember I cried
Oh how I cried

I was told I was a dreamer
Wanting things I couldn't have
But daddy preached about my dreams that day
And daddy here I am
Singing my song
I'm singing my dreams for you

And I know that he tried
I know that he did
I know that he loved

I was told I was a dreamer
Wanting things I couldn't have
But daddy preached about my dreams that day

And daddy here I am
Singing my song
I'm singing my dreams for youCaptcha
Liedje Susan Aglukark Dreams For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dreams For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Susan Aglukark Dreams For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dreams For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.