Beautiful Child


(Gira, Westberg, Parsons, Kizys)
These are the things I hold onto
These are the things I use to deceive myself
I line them up in front of me
I judge them carefully
Then I throw them all away
I throw them all away
I am a small man
I am not a dangerous man
I love a child
I love a beautiful child
I love a child
I love a beautiful child
I will hold this child in my arms
And caress his soft head
Listen to him cry
Listen to him cry
I can kill the child
The beautiful child
I will kill the child
The beautiful child
This is my life
This is my choice
This is my damnation
This is my only regret
This is my life
This is my life
This is my sacrifice
This is my life
This is my only regret
That I ever was born
This is my sacrifice
Get out of my headCaptcha
Liedje Swans Beautiful Child is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beautiful Childmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Swans Beautiful Child downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beautiful Child in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.