Songtekst van T-Rex: By the Light of the Magical Moon

By the Light of the Magical Moon


I'm gonna dance with my princess
By the light of a magical moon
As I go along my way
I say hey-hey

I'm gonna talk with the elders
And tell all of our hearts
That is good I'll barefoot dance with my baby
By the light of a magical moon

When I slay the darkest day
Then we can play
'Till that deep and joyous day
We'll dance and pray? Captcha
Liedje T-Rex By the Light of the Magical Moon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied By the Light of the Magical Moonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T-Rex By the Light of the Magical Moon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje By the Light of the Magical Moon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.