Get It On


Well you're dirty and sweet
Clad in black don't look back and I love you
You're dirty and sweet, oh yeah
Well you're slim and you're weak
You've got the teeth of the hydra upon you
You're dirty sweet and you're my girl

Get it on, bang a gong, get it on
Get it on, bang a gong, get it on

Well you're built like a car
You've got a hub cap diamond star halo
You're built like a car, oh yeah
Well you're an untamed youth
That's the truth with your cloak full of eagles
You're dirty sweet and you're my girl

Get it on, bang a gong, get it on
Get it on, bang a gong, get it on - oh

Well you're windy and wild
You've got the blues in your shoes and your stockings
You're windy and wild, oh yeah
Well you're built like a car
You've got a hub cap diamond star halo
You're dirty sweet and you're my girl

Get it on, bang a gong, get it on
Get it on, bang a gong, get it on - ooh

Well you're dirty and sweet
Clad in black, don't look back and I love you
You're dirty and sweet, oh yeah
Well you dance when you walk
So let's dance, take a chance, understand me
You're dirty sweet and you're my girl

Get it on, bang a gong, get it on
Get it on, bang a gong, get it on - ow
Get it on, bang a gong, get it on - ow - get it on - mh

Get it on, bang a gong, get it on - a-a-a-a
Get it on, bang a gong, get it on - a-a-a-a
Take me, for a meanwhile I'm still thinkingCaptcha
Liedje T. Rex Get It On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get It Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T. Rex Get It On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get It On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.