Rip Off


In the moonlight
Fighting with the night
It's a rip-off

Kissing all the slain
I'm bleeding in the rain
It's a rip-off
Such a rip-off

Rocking in the nude
I'm feeling such a dude
It's a rip-off

Dancing in the dark
With the tramps in the park
It's a rip-off
Such a rip-off

See your baby's stud
Sliding in the mud
It's a rip-off

Bleached on the beach
I want to tickle your peach
It's a rip-off
Such a rip-off

See the girl dance
In her man-skin pants
It's a rip-off

Terraplane Tommy
Wants to bang your gong
It's a rip-off
Such a rip-off

Gypsy girl's good
People treat her like a fool
It's a rip-off

The President's weird
He's got a burgundy beard
It's a rip-off
Such a rip-off

I'm the King of the highway
I'm the Queen of the hop
You should see me
At the Governors ball
Doing the rip-off bop
I'm a social person
I'm the creature in disguise
There's a man with a whip
On his silver lip
Living inside my eyes

I'm the cat from the alley
I'm the fleetfoot vodoo man
There's very little that's ever said
All of which I understand

Caught like a skunk
In space and time
It's a rip-off

If it's her's
Well it must be mine
It's a rip-off
Such a rip-offCaptcha
Liedje T. Rex Rip Off is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rip Offmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T. Rex Rip Off downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rip Off in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.