Fly Away [Single Version]


Standing Far Away From Home
Walking Through The Message On The Phone
This Is More Than Love

Chorus:
Fly Away
Tell Me That You Want Me Here To Stay
One Day I Will Be A Sunday
Fly Away
Take My Hand We'll Never Say Goodbye
I Can See The Future In Your Eye

Standing Far Away From Home
Walking Through The Message On The Phone
This Is More Than Love
Still I Often Wonder Why
Teardrops Keep On Falling From Sky
This Is More Than Love

How Many Lovers Have You Seen
Could You Be Another One Like Me
In A Fantasy
I Know Why I Run From You
Passion Takes Me When The Night Turns Blue
In A Fantasy Just You And Me

Chorus

Drifting In A Lonely Land
Promise Of A Woman And A Man
This Is More Than Love

ChorusCaptcha
Liedje T-Spoon Fly Away [Single Version] is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fly Away [Single Version]mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T-Spoon Fly Away [Single Version] downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fly Away [Single Version] in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.