Your Way


Rap:
Wham Bam Thank U Mam
Let's Get Down With Another T-Jam
Anyway U Slice It, Dice It
Move It, Move It, Come On Let's Do This
Chorus:
It Feels So Good 2 Do It Your Way
Won't U Come Follow Do It My Way, Baby
I Wanna Feel U Deep Inside
U Got me Hooked, I'm On Your Line

Vocals:
I Am A Woman, U R A Man
Let's Get Together & Do Just What We Can
We'll Paint The Night A Thousand Shades So Bright
What I Have 2 Give 2 U
Will Make U Feel Alright

Climb:
Ah, Feels So Good 2x

Chorus:
It Feels So Good 2 Do It Your Way
Won't U Come Follow Do It My Way, Baby
I Wanna Feel U Deep Inside
U Got me Hooked, I'm On Your Line

Come On Now, Oh Yeah Hey

Vocals:
I Never Worry, I Never Cry
My Body's Calling You 2 Spend The Night
U Feel Alright, Everythings Okay
What I Have 2 Give 2 U
Will Surely Make U Say

Climb:
Ah, Feels So Good 2x

Chorus:
It Feels So Good 2 Do It Your Way
Won't U Come Follow Do It My Way, Baby
I Wanna Feel U Deep Inside
U Got me Hooked, I'm On Your Line

Rap:
Wham Bam Thank U Mam
Let's Get Down With Another T-Jam
Anyway Gotta Say
Tell Me Can We Parley
In The Snow, On The Dirt, Baby Let's Work
Girl It's Strong, U've Got It Going On
I Never Mind The Pain, I Never Mind The Storm
Anyway U Slice It, Dice It, Move It, Move It
Come On Let's Do This

Climb:
Ah, Feels So Good 2x

Chorus:
It Feels So Good 2 Do It Your Way
Won't U Come Follow Do It My Way, Baby
I Wanna Feel U Deep Inside
U Got me Hooked, I'm On Your LineCaptcha
Liedje T-Spoon Your Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T-Spoon Your Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.