Helpless


Lie on the deck of this open yacht
Watch the sky the Caribbean Sea is so hot
Feeling the wind; I can smell the sea
And I hear how the ocean is calling to me

I never knew all the world had to show
I never let anyone know me cause you know
I was the girl with the strongest defenses
Safe inside my world of pretenses

Smile and youve taken me by surprise
For a while Im content just to look in your eyes

But when you touch me it feels just like magic
Makes my years alone almost tragic oh baby
I was alone but I never felt lonely
My heart was reserved for you only

Helpless
When you touch me Im powerless
I need you so much baby Im helplessCaptcha
Liedje Taeko Helpless is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Helplessmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taeko Helpless downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Helpless in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.