Break Your Heart


Woah Woah

Now listen to me baby
Before I love and leave yah
(Oh oh oh oh)
They call me heart-breaker
I don't wanna decive yaaah
(Oh oh oh oh)

If you fall for me
I'm not easy to please
I might tear you apart
Told yah from the start
Baby from the start

I'm only gonna break break your
Break break ya heart
I'm only gonna break break your
Break break ya heart
I'm only gonna break break your
Break break ya heart
I'm only gonna break break your
Break break ya heart

Woah Woah

There's no point trying to hide
(Oh oh oh oh)
No point trying to erase me
(Oh oh oh oh)
I know I gotta problem
By doing this behavour
(Oh oh oh oh)

If you fall for me
I'm not easy to please
I might tear you apart
Told you from the start
Baby, from the start

I'm only gonna break break
Ya break break ya heart
I'm only gonna break break
Ya break break ya heart
I'm only gonna break break
Ya break break ya heart
I'm only gonna break break
Ya break break ya heart

(Woaah woaah)
(Woaah woaah)Captcha
Liedje Taio Cruz Break Your Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Break Your Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taio Cruz Break Your Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Break Your Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.