Dynamite


I came to dance-dance-dance-dance,
I hit the floor cause that's my plans plans plans plans,
I'm wearing all my favorite brands brands brands brands,
Give me some space for both my hands hands hands hands
Yeah, Yeah

Cause it goes on and on and on
And It goes on and on and on

I Throw My Hands Up In The Air Sometimes,
Saying Ay-Oh, Gotta Let go
I wanna celebrate and live my life,
Saying Ay-Oh, Baby Let's Go
Cause we gon rock this club,
We gon' go all night,
We gon' light it up,
Like it's dynamite
Cause I told you once,
Now I told you twice,
We gon light it up,
Like it's dynamite

I came to move move move move,
Get out the way of my crew crew crew crew,
I'm in the club so I'm gonna do do do do,
Just what the fuc* came here to do do do do,
Yeah Yeah,

Cause it goes on and on and on
And it goes on and on and on

I Throw My Hands Up In The Air Sometimes,
Saying Ay-Oh, Gotta Let go
I wanna celebrate and live my life,
Saying Ay-Oh, Baby Let's Go
Cause we gon rock this club,
We gon' go all night,
We gon' light it up,
Like it's dynamite
Cause I told you once,
Now I told you twice,
We gon light it up,
Like it's dynamite

I'm gonna take it all I,
I'm gonna be the last one standing,
I run the whole night,
I'm gonna be the last one landing,
Cause I'm gonna be the last one standing,
I just want it all, want it all,
I'm gonna put my hands in the air, hands in the air

I Throw My Hands Up In The Air Sometimes,
Saying Ay-Oh, Gotta Let go
I wanna celebrate and live my life,
Saying Ay-Oh, Baby Let's Go
Cause we gon rock this club,
We gon' go all night,
We gon' light it up,
Like it's dynamite
Cause I told you once,
Now I told you twice,
We gon light it up,
Like it's dynamiteCaptcha
Liedje Taio Cruz Dynamite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dynamitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taio Cruz Dynamite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dynamite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.