Get It Back


You and me
You and me we should be together
And I know we haven't talked for ever, girl
You and I
You and I used to go to the aha
Kissing, holding hands
Thought our love was a treasure

Chorus:
So can we get it back, get it back
All the chances to bring us together, forever!
So we, can we get it back, get it back?
Get it back, get it back, oh!
All I wanna know is

Baby you stay down for what's ever,
I know you stuck with me just for the weather!
But I was, I was out, I was out late night with the friends,
should have treated you better, yeah!
Now I'm gonna know
All it keeps saying, boy keeps on
I can make you don't want me, but you were always happy,
I just wanna be with you, tell me what can I do,
I don't know to do it, I just wanna get together, get together!

Chorus: (x2)
So can we get it back, get it backAll the chances to bring us together, forever!
So we, can we get it back, get it back?
Get it back, get it back, oh!
All I wanna know is

I'm so in love with you,
And I know you feel the same way to!
(I know you feel the same way too! )
Baby you can be my girl,
Baby I'mma be your man,
We can get it back, we can get it back
We can get it back, love!
I'm so in love with you,
And I know you feel the same way to!
(I know you feel the same way too! )
Baby you can be my girl,
Baby I'mma be your man,
We can get it back, we can get it back
We can get it back, love!

Chorus:
So can we get it back, get it back
All the chances to bring us together, forever!
So we, can we get it back, get it back?
Get it back, get it back, oh!
All I wanna know isCaptcha
Liedje Taio Cruz Get It Back is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get It Backmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taio Cruz Get It Back downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get It Back in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.