I'll Never Love Again


I was wrong to let you walk right out
of my life,
I was dumb to think that I could survive,
Was a fool to think the grass was
greener on the other side,
Now it hurts to know that it means
that I

[Chorus]

I'll never love again (Never Never)
I'll never love again (Never Never)
I'll never love again (Never Never)
I'll never love again (Never Never)
I'll never find nobody who can love
me like you do
I'll never find nobody to treat me
the way you do,
I'll never find nobody else babe, hey
I'll never fall in love again eh,
I was stupid to think that any love
could compare,
To the love that you gave to me
from you,
Was a fool, yes a fool to think that
I'd find anywhere,
Anyone thats better for me than you

[Chorus (Repeat Above)]

And now my heart is stone cold
because you've gone, gone away,
(away) gone away, (away)
And now my heart is stone cold
because you've gone, gone away,
(away) gone away, (away)
And now my heart is stone cold
because you've gone, gone away,
(away) gone away, (away)
And now my heart is stone cold
because you've gone, gone away,
(away) gone away, (away)
Gone away [Echo]

[Chorus]

I'll never find nobody who can love
me like you do
I'll never find nobody to treat me
the way you do,
I'll never find nobody else babe, hey
I'll never fall in love again eh,
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Taio Cruz I'll Never Love Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Never Love Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taio Cruz I'll Never Love Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Never Love Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.