Moving On


I can't wait till you're gone away, cos
Then I can move on
I can't wait till you're gone away, cos
Then I can move on
And I can say
I'm finally over you I'm [x3]
It's finally over,
I can't wait till you're gone away, cos
Then I can move on,
I can't wait till you are gone,
I can't wait till you are gone

You say that you are no longer in love
With me, and
You cannot be, the one for me,
Told me that this love of ours has taken
Us down different roads,
And it's caused us to grow, apart and so

Girl don't say to me, you wanna be,
Be good friends with me, That's just
Teasing me
Girl It's best you leave now, Say
Goodbye to me
You should know girl that I

[Chorus (Repeat Above)]

I just need you to leave me lady
I just need you to leave me lady
That way I can move on you feel me
That way I can move on you feel me
I just need you to leave me lady
I just need you to leave me lady
That way I can move on you feel me
That way I can move on feel me
I just need you to leave me lady
I just need you to leave me lady
That way I can move on you feel me
That way I can move on you feel me
I just need you to leave me lady
I just need you to leave me lady
That way I can move on you feel me
That way I can move on
And I can say
I'm finally over you I'm [x3]
It's finally over,
I can't wait till you're gone away, cos
Then I can move on,
I can't wait till you are gone,
I can't wait till you are goneCaptcha
Liedje Taio Cruz Moving On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Moving Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taio Cruz Moving On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Moving On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.