Songtekst van Take That: Why Cant I Wake Up With You

Why Cant I Wake Up With You


Can't decide if I should read or think
I'll keep an open mind, till the day sets in
Hear you call me, I'm so willing to call back
Hear you thinking, hope you hear me thinking too

CHORUS:
Why can't I wake up with you
S you're there when I open my eyes
Baby why can't I wake up with you
You're my life

I feel alive, so I'll just begin
Te rest my mind, before you ring me
Hear you thinking, hope you hear me thinking too

CHORUS

So good to be near you, so dark when you walk from my side
Baby why can't I wake up with you, you're my life, you're my lifeCaptcha
Liedje Take That Why Cant I Wake Up With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Why Cant I Wake Up With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Take That Why Cant I Wake Up With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Why Cant I Wake Up With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.