Songtekst van Terence Trent D'arby: Read My Lips (i Dig Your Scene)

Read My Lips (i Dig Your Scene)


The answer is yes
My sweet babe how many times do I have to tell you?
How many ways do I have to find
To tell you that you're mine all mine
Does a moth fly to a flame?
Does a man cling to his name?
Turn your head around my sweet babe
Look at me and
Read my lips I dig your scene
Read my lips I dig your scene
I'm a match and you're kerosene
Read my lips I dig your scene
My precious dear push your coins aside
Draw the veil above your fears
And lay back in the coming tide
Does a player play the game?
Would I seek to cause you pain?
Baby baby baby I'm not a player
I'm your dragon slayer
Read my lips I dig your scene
Read my lips I dig your scene
I'm your dragon slayer
Read my lips I dig your scene
I'm a match and you're kerosene
Read my lips I dig your scene
Baby baby girl
The inflection in your sigh
Suggests that in the fertile field
Of gentle graces
You've heard love's lullaby
Does the light hold the reigns of day?
Will you believe me when I say
You're the Sugar, Honey, Ice and Tea?
Baby baby baby now look at me and read my lips
I dig your scene
Read my lips I dig your scene
Read my lips I dig your scene
I'm a match and you're kerosene
Read my lips I dig your sceneCaptcha
Liedje Terence Trent D'arby Read My Lips (i Dig Your Scene) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Read My Lips (i Dig Your Scene)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Terence Trent D'arby Read My Lips (i Dig Your Scene) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Read My Lips (i Dig Your Scene) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.