Songtekst van The Alan Parsons Project: Far Away from Home

Far Away from Home


Lead vocal: the flying pickets

We?ve come so far
To hear the words
Of hope and consolation
With no star to guide us through the night

Through many realms of fantasy
We wander and we roam
Far away from home

Then all of those
We held so dear
Grew tired of understanding
And we dream through the endless night alone
What sun can light this darkness
And what hand remove this stone

Far away, far away
Like a leaf that the wind has blown
Far away, far away
Far away from home
Far away from home

All that I am
What I?ve become
Will I ever find my place in the sun

What sun can light this darkness
And what hand remove this stone

Far away, far away
Will I ever find my place in the sun
Far away

I could be happy then
Far away
I?ll find jerusalem
Far away from home
Far away from homeCaptcha
Liedje The Alan Parsons Project Far Away from Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Far Away from Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Alan Parsons Project Far Away from Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Far Away from Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.