Dance This Mess Around


Remember when you held my hand
Remember when you were my man
Walk talk in the name of love
Before you break my heart
Think it over, think it over
Roll it over in your mind
Why don't you dance with me
I'm not no Limburger
Just a limburger

Dance this mess around
Dance this mess around, 'round, 'round

Everybody goes to parties
They dance this mess around
They do the Shu-ga-loo
Do the Shy Tuna
Do the Camel Walk
Do the Hip-o-crit

Ah-Hippy Hippy forward Hippy Hippy
Hippy Shake, Hippy Shake

Oh-it's time to do 'em right
Hey now, don't that make you feel a whole lot better?
Huh?
I say, don't that make you feel a whole lot better

What you say?
I'm just askin'

Shake-Bake-Shake-Bake

Everybody goes to parties
They dance this mess around
They do all 16 dances
Do the Coo-ca-choo
Do the Aqua-velva
Do the Dirty Dog
Do the Escalator

Ah-Hippy Hippy forward Hippy Hippy
Hippy Shake, Hippy Shake

It's time to do 'em right
Hey! Fred, now don't that make you feel a whole lot better now?
Huh?

Say, don't that make you feel a whole lot better?

What you say?
I'm just askin'

Yeah, yeah, yeah
Stop!
Dance on over
Yeah, yeah

Dance, dance, dance this mess around
Dance this mess around

Shake, shake-a-bake shake
Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake
Dance this mess around
Yeah, yeah, yeahCaptcha
Liedje The B-52's Dance This Mess Around is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dance This Mess Aroundmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The B-52's Dance This Mess Around downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dance This Mess Around in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.