(Meet) The Flintstones


Yubba dubba doo

Flintstones, meet the Flintstones
There the modern stone age family
From the town of Bedrock
There a page right out of history

Let's ride with the family down the street
By the courtesy of Fred's two feet
When you're with the Flintstones
Have a yabba dabba doo time
A dabba doo time
We'll have a gay old time

The Flintstones

Flintstones, meet the Flintstones
There the modern stone age family
From the town of Bedrock
There a page right out of history

Someday, maybe Fred will win the fight
Then the cat will stay out for the night
When you're with the Flintstones
Have a yabba dabba doo time
A dabba doo time
We'll have a gay old time
We'll have a gay old timeCaptcha
Liedje The B-52's (Meet) The Flintstones is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (Meet) The Flintstonesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The B-52's (Meet) The Flintstones downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (Meet) The Flintstones in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.