Planet Claire


Ahhhahhahhahh

She came from Planet Claire
I knew she came from there
She drove a Plymouth Satellite
Faster than the speed of light

Planet Claire has pink air
All the trees are red
No one ever dies there
No one has a head

Ahhhahhhahhahh

Some say she's from Mars
Or one of the seven stars
That shine after 3:30 in the morning
WELL SHE ISN'T

AhhhahhhahhahhahhahhCaptcha
Liedje The B-52's Planet Claire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Planet Clairemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The B-52's Planet Claire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Planet Claire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.