Roam


I hear a wind
whistling air
whispering
in my ear

Boy mercury shootin through every degree
oh girl dancin down those DIRTY and DUSTY trails
take it hip to hip rock it through the wilderness
around the world the trip begins with a kiss

roam if you want to
roam around the world
roam if you want to
without anything but the love we feel

skip the air-strip to the sunset yeah
ride the arrow to the target
take it hip to hip rock it through the wilderness
around the world the trip begins with a kiss

roam if you want to
roam around the world
roam if you want to
without anything but the love we feel

fly the great big sky see the great big sea
kick through continents bustin bounaries
take it hip to hip rock it through the wilderness
around the world the trip begins with a kiss

roam if you want to
roam around the world
roam if you want to
without wings, without wheels
roam if you want to
roam around the world
roam if you want to
without anything but the love we feel

take it hip to hip rock it through the wilderness
take it hip to hip rock it through the wilderness
take it hip to hip rock it through the wilderness
take it hip to hip rock it through the wilderness
take it hip to hip rock it through the wildernessCaptcha
Liedje The B-52's Roam is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Roammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The B-52's Roam downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Roam in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.