Games Two Can Play


I just looked to see the sun outside
It's shining so bright
A sun the clouds can't hide
Do you remember the time that you hear me say

I like to play games that two can play
Ah ha ha ha haaa
Oh oh oh oh oh oh
Whoa whoa whoa
Oh oh oh oh

No more

The juke box daddies been blowin' my mind
I ain't goin' nowhere I got lots of time
I'm fat as a cow oh how'd I ever get this way

I like to play games that two can play
Ah ha ha ha haaa
Oh oh oh oh oh oh
Whoa whoa whoa
Oh oh oh oh

No more

In the morning people are so happy
And that's the time when I'm a mister bussinessman
Later on I really get to goin' yeah
I get my motor runnin'
I get my legs to movin'

It's just no good unless two can play
Ah ha haaaa

I was layin' on my back
Relaxin' in the night
I played my radio
It was out of sight
Joe South was singing
"Games People Play"

And I like to play games that two can play
Ah ha ha ha haaa
Oh oh oh oh oh oh
Whoa whoa whoa
Oh oh oh oh

Yeah-e-eah
Ah ha ha ha haaaCaptcha
Liedje The Beach Boys Games Two Can Play is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Games Two Can Playmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Beach Boys Games Two Can Play downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Games Two Can Play in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.